Pravila nagradnog natječaja

Rujan
2019
 
 
    Produkti
 

„Osvoji robotskog perača podova“

Članak 1: ORGANIZATOR
Nagradni natječaj priređuje i organizira:  Eurorobot d.o.o. Nadinska ul. 11, 10010, Veliko Polje, OIB: 51253802239
 
Članak 2: TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije brenda iRobot, te prikupljanja sadržaja (slike i video sadržaje) koji će se koristiti za daljnju promociju brenda. Nagradni natječaj traje od  10.9.  do 17.9.2019., a odnosi se na cijelo područje Republike Hrvatske.
 
Članak 3: PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj registrirane na društvenoj mreži Facebook i/ili Instagram (link: www.facebook.com, www.instagram.com), osim zaposlenika Organizatora, tvrtke Eurorobot  d.o.o.
 
Članak 4: KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU
Za sudjelovanje potrebno je u razdoblju trajanja nagradnog natječaja (zaključno s 17.rujna 2019.) javno na svom Facebook i/ili Instagram profilu objaviti video/sliku kako Roomba čisti dom te napisati kako pomaže kod kućanskih poslova korištenjem hashtaga  #volimroombu prilikom objavljivanja. Javna objava sudionika tretirat će se kao prijava u nagradni natječaj .
Za sudjelovanje u nagradnom natječaju također je potrebno prethodno posjetiti web stranicu irobot.hr I upoznati se pravilnikom nagradnog natječaja.  Link pravilnika nagradnog natječaja bit će postavljen uz svaku objavu vezano za nagradni natječaja i na takav način uvijek biti dostupan sudionicima.   
ČLANAK 5: FOND NAGRADA KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR
1 x iRobot Braava jet 240 perač podova.
 
 
 
ČLANAK 6: NAČIN ODABIRA I OBJAVA DOBITNIKA
Dobitnika će odabrati stručni žiri Eurorobot d.o.o. Prijave (u ovom slučaju javne objave s hashtagom)  će biti vrednovane po kriteriju kvalitete, originalnosti i kreativnosti. Dobitnik će biti obaviješten pisanim putem u inbox na društvenoj mreži gdje je javno objavio/la traženi sadržaj za sudjelovanje. Ako se dobitnik ne odazove na pisanu obavijest unutar 7 (sedam) dana da prihvaća nagradu, Organizator će ga ponovno kontaktirati  pisanim putem u isti inbox. Ako se ni 7 (sedam) dana nakon toga ne odazove, smatrat će se da je isti odustao od prijave na natječaj te će korisnik sa sljedećom najkreativnijom prijavom ostvariti pravo na nagradu po odabiru od strane stručnog žirija.
Dobitnik  ovog Natječaja suglasan je da se njihovi osobni podaci (ime, prezime i grad) objave na Facebook stranici iRobot Hrvatska
 
ČLANAK 7: KAKO PREUZETI NAGRADU
Pobjednici ovog Natječaja o rezultatima će biti obaviješteni javno putem Facebook stranice iRobot Hrvatska . Dobitnik se mora osobno javiti na mail info@eurorobot.hr gdje će se s organizatorom dogovoriti oko detalja preuzimanja nagrade.  Nagradu nije moguće mijenjati za novac ili druge proizvode. 
ČLANAK 8: SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU
Sudionici koji sudjeluju u Nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drugačije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora.
Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju ova Pravila.
 
ČLANAK 9: POREZI
Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.
 
ČLANAK 10: SUMNJIVO SUDJELOVANJE
Organizator ima pravo Sudionike nagradnog natječaja bez prethodne najave diskvalificirati iz Nagradnog natječaja ukoliko je kroz svoje mehanizme praćenja  utvrdio da su se koristile nedozvoljenim radnjama u Nagradnom natječaju.
 
ČLANAK 11: U SLUČAJU SPORA
U slučaju spora između Organizatora i Sudionika Nagradnog natječaja „Osvoji robotski perač podova“ nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.
 
ČLANAK 12: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu Nagradnog natječaja biti obaviješteni putem https://www.facebook.com/irobot.hr/
ČLANAK 13: OPĆE ODREDBE
Sudionici automatski prihvaćaju aktualna službena Pravila samom prijavom (javnom objavom uz hashtage #volimroombu) za sudjelovanje u Nagradnom natječaju. Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni.
U niti jednom slučaju Organizator ili bilo koja treća osoba ili subjekt uključen u pružanje usluga hostinga, izradu, stvaranje ili distribuciju internetske stranice neće se smatrati odgovornom za bilo kakve direktne, indirektne, slučajne, posebne ili posljedične štete koje bi mogle nastati uslijed uporabe ili nemogućnosti uporabe web stranice ili Facebook aplikacije ili uslijed kršenja bilo kojeg jamstva, sudjelovanja u Nagradnom natječaju ili na drugome mjestu.
Organizator neće podijeliti nikakve dodatne nagrade osim navedenih u ovim pravilima.
Facebook ni na koji način nije povezan s nagradnom igrom te da ne snosi nikakvu odgovornost za provođenje iste.
 
ČLANAK 14: ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
Prijavom (javnom objavom sadržaja koji se potreban za sudjelovanje)  u Nagradni natječaj „Osvoji robotskog perača podova“  sudionici su izričito suglasni da Organizator kao voditelj službene baze osobnih podataka može koristiti i procesuirati podatke (objavljene slike i video sadržaje) u svrhu provođenja Nagradnog natječaja. Voditelj zbirke osobnih podataka kao i Administrator Facebook https://www.facebook.com/irobot.hr/ u kojoj se provodi Nagradni natječaj, rukovat će podacima prema standardima koje propisuje zakon o čuvanju osobnih podataka.
Voditelj zbirke osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama. Sudjelujući u Nagradnom natječaju „Osvoji robotskog perača podova“ sudionik prihvaća i odobrava da se podaci koje pruži, javnom objavom na svom profilu uz hashtag #volimroombu, pohrane i koriste isključivo u svrhu promotivnih aktivnosti Organizatora.
 

Tags

 
 
 
Proizvod je dodan u košaricu
pregled košarice